Se Dogan Universe's andre selskaber!Reservedeleshop:
Dogan World

Smykkeshop:
Rehnes Shop

Sælger: HENT PDF HER

Special Lån Sælger: HENT PDF HER

Salgsvilkår

 1. Vi sælger normalt kun varer mod kontant eller forudbetaling Det synes vi er mest logisk, da vi jo ikke er en bank, og da vores produkter bliver specialfremstillet for os, af fabrikker som ligeledes kun handler mod forudbetaling. Det giver nogle store administrative og økonomiske fordele. Vi kan indkøbe og sælge vand behandlingsanlæg til priser som ligger et godt stykke under nabolandene på denne måde.
  Såfremt vores kunder ikke kan købe vores produkter kontant tilbyder vi hermed finansiering igennem vores samarbejdspartnere
 2. Vi giver 2 års garanti dog kan man tilkøbe sig extra 3 år ud over de 2 år til private på alle vand behandlingsanlæg. Garantien bortfalder, hvis de anbefalede filterskift ikke overholdes.
 3. Vi tager ikke ansvar for følgeskader ved brug af vores anlæg. I tilfælde af brand eller oversvømmelse, dækker vi kun de berørte dele af anlægget, men ikke skader på andet indbo eller ejendom.
 4. Vi garanterer ikke for de påstande eller forhåbninger, som indtagelse af omvendt osmose vand er tillagt i litteratur og på Internettet. Vi tager ikke ansvar for påståede eller faktiske sygdomme eller dårligdomme, som vitaliseret vand eller pH-forhøjet vand, at kunne spores til indtagelse af vand fra vores anlæg. Vi frasiger os ligeledes ansvar for fremtidig bevis for, eller holdning om, at vand fra vores anlæg har virkelige eller indbildte bivirkninger.
 5. Vi forbeholder os ret til at udskyde leveringsdatoer med op til 6 uger, hvis årsagen ligger hos myndigheder, fragtcentraler eller shippingfirmaer. Skulle den bestilte model, uanset årsag, være umulig at skaffe, forbeholder vi os ret til at levere et tilsvarende eller bedre produkt. Bestilte varer kan ikke afbestilles, med mindre det ikke er muligt for os at levere en tilsvarende eller bedre vare inden for 6 ugers forlænget leveringstid. I sådanne tilfælde tilbageføres det indbetalte beløb til kunden.
 6. Miljøstyrelsen i Danmark har bedt os om at informere vores kunder om følgende: “WHO anbefaler, at man indtager tilskud af calcium og magnesium, når man drikker vand der er renset med omvendt osmose, og derfor ikke indeholder disse to mineraler”.
 7. Dogan Universe I/S kan ikke drages til ansvar for ændringer i lovgivningen i Danmark, eller vvs-branchens, eller medlemmer deraf, holdning og manglende service ved opsætning eller vedligehold af vores anlæg, ud fra deres subjektive tolkning af dansk lovgivning.
 8. Dogan Universe I/S er ikke ansvarlig for skader under transport af anlæg eller filtre af tredjepart. Transportfirmaerne eller postvæsenet bærer hele ansvaret for sikker transport og udbringning af varer.
 9. Der ydes kun garanti for at de af fabrikken anbefalede filterskift er tilstrækkelige, såfremt det tilførte vand oppebærer kravene i Drikkevandsbekendtgørelsen af 2001. Overholdes de anbefalede serviceintervaller ikke, bortfalder garantien. Garantien bortfalder ligeledes hvis der foretages indgreb på de dele af apparaterne som kræver serviceteknikker.
 10. Udover dette, vil vi garantere at vi gør vores bedste for at yde vores kunder den bedste service, og, ifølge vores overbevisning, det bedste vand.
 11. Fortrydelsesret: De kan fortryde den indgåede aftale efter forbrugeraftalelovens § 17

Fortrydelsesfristen:

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået det købte eller den første levering i hænde.

Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift (f.eks. på papir eller e-mail) har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten og om, hvem De skal henvende Dem til ved udøvelse af fortrydelsesretten.

Hvis De f.eks. modtager det købte mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag.

Vis vandrenseren er leasing er der en expedision gebyr på 799 kr. plus montering af vandrenesen på 1500 kr.

Som bliver trukket fra det beløb det er givet i udbetaling, udbetaling er på 2300 kr.

Leasing kommer kun på tale vis man er RKI kunde og vi kreditgodkender persoen

Det er igen returret på de vare som er købt via hjemmesiden vis det er en bestillings vare som skal hjem fra udlandet

Hvordan fortryder De?

Inden fortrydelsesfristens udløb skal De underrette den erhvervsdrivende om, at De har fortrudt aftalen. Hvis De vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal De blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at De har fortrudt aftalen, skal gives til den forhandler man har købt hos eller ved direkte henvendelse til Dogan Universe I/S.

Det er som hovedregel en betingelse, at De kan tilbagegive varen i væsentlig samme stand og mængde, som da De modtog den. Er varen købt som værende ny og i ubrudt emballage skal denne leveres i samme stand. Er der tale om køb af en demo vare skal denne også leveres i samme stand.                                                                                                                                Har vi monteret varen ude ved kunden hvor kunden har bestilt en vare og vi skal montere den og kunden fortryder inden 14 dage vil kunden få pengene tilbage for varen minus 1500 kr. for montering i det vi har haft en udgift på kørsel og montering                           Såfremt man fortryder rettidigt og opfylder betingelserne skal varen leveres af køber til forhandlers firma adresse. Køber kan også levere varen direkte retur til Dogan Universe I/S.

 1. Alt reklamation skal gives vider på en e-mail
 2. Salgsvilkår
 3. Alle vores produkter er specialfremstillet til os, for at imødekomme de høje krav vi stiller til vandkvalitet og produktkvalitet Produkterne har alle Vandbehandlingsanlægget omvendt Osmose er til teknisk brug.

de nødvendige godkendelser i EU, Østen og USA, og er sammensat af dele og filtre, som hver især enten

FDA (Food and Drug Administration, USA), NSF eller et andet godkendelse mærke, der beviser at produkterne har været testet grundigt på anerkendte laboratorier. Anlæggene er naturligvis CE-mærket.